Ga naar de inhoud

Talking Bikes

Van fietsdata naar optimale fietsroutes en slimme dienstverlening

Fietsen is gezond en goed voor het milieu. Om optimale infrastructuur en mobiliteitsoplossingen voor fietsers te kunnen creëren, hebben overheden inzicht nodig in ons fietsgedrag. In samenwerking met Tracefy helpt Yunex Traffic gemeenten en provincies de juiste keuzes te maken door fiets- en rit-data te verrijken tot bruikbare informatie

Mede door de opkomst van e-bikes en de Corona-tijd fietsen we meer dan ooit. De fiets is naast het openbaar vervoer een duurzame manier om snel van A naar B te komen. Steeds meer grote steden weren auto’s uit hun centra om de uitstoot van CO² terug te dringen en ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers. Ook provincies en gemeenten onderzoeken mogelijkheden om hun fietswegennetwerk uit te breiden en tegelijkertijd de veiligheid van fietsers te verhogen. E-bikes, pedelecs, e-scooters en andere kleine e-mobility voertuigen rijden doorgaans veel sneller dan een klassieke fiets. Onze fietspaden, die uit de jaren ‘70 stammen, zijn daar niet op voorzien, wat tot onveilige situaties kan leiden.

Hoe kunnen we bestaande fietspaden uitbreiden en veiliger maken en wat is de beste locatie voor het aanleggen van nieuwe fietsroutes? Keuzes met betrekking tot deze onderwerpen werden vroeger vaak gemaakt op basis van aannames en fietstellingen op kruispunten. Dit leidde soms tot suboptimale oplossingen, waaronder nieuwe fietsroutes die nauwelijks gebruikt worden. Gelukkig kunnen we inmiddels naast het aantal fietsers ook hun snelheid en verplaatsingen nauwkeurig in kaart brengen.

Snelheids- en verplaatsingsdata van fietsers vormen een potentiële basis voor beleidsmakers om objectieve keuzes te kunnen maken rond de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en het aanbieden van intelligente dienstverlening voor fietsers. Daartoe moeten de data eerst worden omgezet in informatie met behulp van business intelligence tools. Yunex Traffic ontwikkelde hiervoor de nodige oplossingen, waardoor data onder meer kunnen worden ingezet om fietsers voorrang te geven in binnenstedelijk gebied. Hierbij geven intelligente VRI’s aankomende fietsers voorrang op auto’s of worden fietsers per app geïnformeerd wanneer het verkeerslicht op groen gaat.

Binnen Talking Bikes bundelt Yunex Traffic als aanbieder van intelligente mobiliteitsoplossingen de krachten met Tracefy rond het registreren van fietsritten voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Talking Bikes is een afgeleide van de publiek-private samenwerking Talking Traffic rond intelligente mobiliteit. Als partners streven Yunex Traffic en Tracefy ernaar binnen twee jaar circa 5,6 miljoen fietsritten digitaal in kaart te brengen. IenW gaat deze informatie benutten om slimme mobiliteitsoplossingen voor fietsers te ontwikkelen.

Tracefy levert GPS-trackers en fleet management software voor kleine e-mobility voertuigen. Onder meer thuisbezorgdiensten en aanbieders van deelfietsconcepten gebruiken dit voor hun vlootbeheer. De data uit de trackers worden via een online dashboard en/of app ontsloten en toegankelijk gemaakt. In het kader van Talking Bikes verwerkt Yunex Traffic de door Tracefy gegenereerde (anonieme) data tot bruikbare informatie voor IenW. Op dezelfde manier bieden Yunex Traffic en Tracefy ook gemeentelijke en provinciale overheden inzicht in het fietsverkeer binnen hun specifieke regio. Zo werken we samen aan nog meer fietsplezier in Nederland. En daar mee ook aan een schoner milieu en een goede gezondheid!

Contacteer ons

Neem contact met ons op

Voor meer informatie over onze portfolio of om direct met ons in contact te komen.

Stuur ons een e-mail