Ga naar de inhoud

Stuwensemble Nederrijn Lek

Gekoppeld aan kernwaarde Innovatie, Duurzaam en Samenwerken

Stuwensemble Nederrijn Lek Voorzien van hightech centrale bediening

Op 18 december 2020 is het gerenoveerde stuwensemble Nederrijn en Lek officieel opgeleverd. De stuwen en sluizen in Driel, Hagestein en Amerongen kunnen de komende decennia hun taken veilig en betrouwbaar blijven uitvoeren. Ze worden voortaan op afstand bediend, vanuit een nieuw centraal bedieningsgebouw in Amerongen. Rijkswaterstaat gunde het Design & Construct-contract aan Yunex Traffic als hoofdaannemer binnen een consortium met Soldidd Steel Structures voor de staalbouw en DEME  Infra voor de waterbouwkundige werkzaamheden. Het multidisciplinaire project ging in 2015 van start en vergde nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen. De stuwcomplexen bleven tijdens de renovatie in bedrijf. Spectaculaire momenten waren onder meer het invaren en plaatsen van de nieuwe vizierschuiven voor de stuwen. Het tijdelijk keermiddel zorgde ervoor dat de stuwen ook tijdens de renovatie hun waterkerende functie konden uitoefenen. De sluizen zijn grondig gerenoveerd. Het stuwensemble Nederrijn en Lek was en blijft geschikt voor scheepvaartklasse Va, maar de voorzieningen op de sluizen zijn aangepast aan de actuele eisen voor een dergelijke vaarweg.

Door het vernieuwen van de besturing- en bedieningsinstallaties maakte Siemens Mobility het mogelijk om de stuwcomplexen 24/7 op afstand te bedienen vanuit de nieuwe bedieningscentrale in Amerongen. Rijkswaterstaat kan hierdoor haar service aan de scheepvaart verhogen en tevens het watermanagement en de scheepvaart op de Nederrijn en Lek beter op elkaar afstemmen. Bij storingen of onderhoud kan een lokale bedieningsdesk op elk stuwcomplex de bediening tijdelijk overnemen.

De uitdagingen voor zowel Rijkswaterstaat als de consortiumpartners en subcontractors waren niet alleen van technische aard. Het feit dat in een werkende omgeving gebouwd werd, stelde hoge eisen aan de planning, veiligheid en risicobeheersing en vroeg om zorgvuldige afstemming en communicatie. Jaap Rebel, projectmanager namens Siemens Mobility, blikt trots terug: “Dit was een complex en zeer uitdagend project. Samen met Rijkswaterstaat, onze consortiumpartners en de subcontractors hebben we het stuwcomplex Nederrijn en Lek weer toekomstvast gemaakt. Het voldoet aan de Europese Machinerichtlijn en alle overige (veiligheids)eisen die aan sluizen en waterkeringen worden gesteld.”

Het stuwensemble Nederrijn en Lek is een cruciale schakel in het Nederlandse watersysteem en heeft een vitale functie. De stuw bij Driel is de ‘kraan van Nederland’. Hij verdeelt het water dat vanaf het Pannerdensch kanaal komt over de IJssel, de Nederrijn en Lek. Dit borgt enerzijds dat er voldoende zoetwater naar het IJsselmeer stroomt. Anderzijds blijven hierdoor de Nederrijn en Lek goed bevaarbaar. Er varen 39.000 schepen per jaar door de sluizen: 12.000 bij Driel, 17.000 bij Amerongen en 10.000 bij Hagestein.

Met de oplevering van het project heeft de projectorganisatie van Siemens Mobility het stokje overgedragen aan de onderhoudsorganisatie Siemens Customer Services. Die gaat één jaar lang het onderhoud aan alle technische installaties verzorgen. De onderhoudsorganisatie was vanaf het begin betrokken, om tijdens het ontwerp al mee te denken over het onderhoud. “Elke installatie heeft haar eigen onderhoudsregime”, aldus service delivery manager Chek Lee. “We doen ook storingenanalyse, om storingen op te lossen en eventuele structurele problemen uit de installaties te halen. En als Rijkswaterstaat een bepaalde aanpassing of uitbreiding op de installatie wil, pakt onze serviceorganisatie dat ook op. Op deze manier blijven wij samen met Rijkswaterstaat doorwerken aan de ontwikkeling van het stuwensemble, ook na de renovatie.”

Jaap Rebel: “De lessons learned uit de eerdere renovatie van een serie nagenoeg identieke kunstwerken hebben we tijdens dit project naar volle tevredenheid weten om te zetten in een indrukwekkend en duurzaam eindresultaat. Daarmee hebben we samen weer een stap gezet richting de digitalisering van onze vitale infrastructuur. Wij danken Rijkswaterstaat en onze onderaannemers voor de prettige constructieve samenwerking.”

Contacteer ons

Neem contact met ons op

Voor meer informatie over onze portfolio of om direct met ons in contact te komen.

Stuur ons een e-mail