Ga naar de inhoud

Grootschalige renovatie Piet Heintunnel

De Piet Heintunnel is onderdeel van één van de vier hoofdaders van het Amsterdamse wegennetwerk. Per dag rijden er zo’n 30.000 voertuigen doorheen. De 1.500 meter lange tunnel is sinds 1997 in gebruik. Groot onderhoud was dringend noodzakelijk, tunneltechnische installaties zijn in de regel na 15 jaar afgeschreven. Dit vindt plaats als onderdeel van het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam voor integrale bediening en besturing van alle gemeentelijke autotunnels. Koen Beukers, projectmanager Yunex Traffic: ‘Met de grootscheepse renovatie van de Piet Heintunnel leggen we hier een belangrijke basis voor.’