Ga naar de inhoud

Nieuwe besturing voor 4 spoorbruggen in Noord-Holland

De Broek op Langedijk brug over het kanaal Alkmaar-Kolhorn krijgt dit jaar een nieuwe besturing. Aansluitend gaat Yunex Traffic de besturing van nog drie andere spoorbruggen in Noord-Holland vernieuwen.

Naast de Broek op Langedijk brug, ook ‘Bolbrug’ genaamd, gaat het om de brug over het Noordhollandsch kanaal bij Alkmaar, de Koegrasbrug onder Den Helder en de brug over de Nauernasche Vaart bij Krommenie-Assendelft. Yunex Traffic kreeg van ProRail de opdracht om de brugbesturingen te vervangen en bediening op afstand mogelijk te maken.

Nieuwe besturing

“Wij gaan voor deze bruggen de PLC-installatie en elektrische componenten vervangen en de nieuwe besturing aansluiten op het netwerk van ProRail voor de verbinding met de verkeersleidingpost in Alkmaar”, vertelt projectmanager Hendrik van Unen. “Daarbij vernieuwen we ook alle bekabeling vanuit de besturingsinstallatie inclusief de klemmenkasten op de brug. En op de verkeersleidingpost in Alkmaar worden ook de bedienplekken voor de bediening op afstand opnieuw ingericht. Bij de Koegrasbrug wordt tevens een nieuwe straatkast geplaatst, waarin de technische installatie wordt ondergebracht.”

Arbotechnische maatregelen

De opdracht omvat onder andere het vervangen van deelinstallaties zoals CCTV en audio en het aanpassen van de afsluitboominstallaties en de treinbeveiligingsinstallatie. Hiervoor werken we samen met geselecteerde onderaannemers. In het kader van de Machinerichtlijn worden er ook Arbotechnische maatregelen uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het plaatsen of aanpassen van hekwerken op en rondom de brug, het aanbrengen van schopranden en  roosters om veilig aan de brug te kunnen werken.

Nauwgezette voorbereiding

Voor de installatie van de besturing schakelt Yunex Traffic een installatiebedrijf in. “Aangezien het om bruggen in het spoor gaat, dient de uitvoering plaats te vinden tijdens buitendienststellingen”, zegt Van Unen. “Deze waren al bekend in de tenderfase. Per brug hebben we twee buitendienststellingen: één van 9 uur om de brug veilig te kunnen ontmantelen en één van 52 uur om de brug over te zetten naar de nieuwe besturing en alles te testen. Samen met onze uitvoerende partners bereiden we deze werkzaamheden goed voor, zodat ze vlekkeloos verlopen.”

Planning aangepast

Oorspronkelijk zouden de brug over het Noordhollandsch kanaal bij Alkmaar en de Koegrasbrug al in de eerste helft van dit jaar worden opgeleverd. Als gevolg van de wereldwijde leverproblematiek bleek dit niet haalbaar. De Arbotechnische maatregelen aan de brug bij Alkmaar zijn wel al uitgevoerd, maar de besturing volgt later. Van Unen: “We hebben in samenspraak met ProRail besloten om deze twee bruggen naar achteren te verschuiven. De nieuwe uitvoeringsdatums zijn nog niet bekend. Als eerstvolgende object richten we ons op de Bolspoorbrug. De oplevering is gepland in week 50. In het voorjaar van 2024 leveren we de brug over de Nauernasche Vaart op.”

Twee tegelijk

“We pakken de bruggen samen aan. Op dit moment ontwerpen we de software en binnenkort start de paneelbouw. De panelen komen eind juni naar Yunex Traffic in Zoetermeer voor het testen. Eerst doen we een FAT met gesimuleerde I/O. Daarna doen we een uitgebreide integratietest (IFAT), zodat we zeker weten dat de besturing goed samenwerkt met alle veldcomponenten en we dus goed voorbereid zijn op de inbedrijfstelling. De FAT en IFAT pakken we per object aan. We gaan eerst de besturing van de Bolbrug doortesten en dan die van de brug  over de Nauernasche Vaart.”