Ga naar de inhoud

Mobiel trainingssysteem voor 3B-besturing Wantijbrug

De tientallen beweegbare bruggen in ons land worden op termijn allemaal uitgerust met hetzelfde automatiseringssysteem. Via dit door Yunex Traffic ontwikkeld ‘3B Bouwblok’ kunnen ze op afstand worden bediend, bestuurd en bewaakt (3B). Om de operators van Rijkswaterstaat te trainen, leverde Yunex Traffic onlangs een mobiel opleidings- en trainingssysteem op.

Op dit moment hebben alle beweegbare bruggen hun eigen besturing. Door te kiezen voor één standaardbesturing maakt Rijkswaterstaat een efficiëntieslag. Het beheren van de bruggen wordt hierdoor minder complex en efficiënter. Daarmee blijven de bestaande bruggen in de toekomst veilig, beschikbaar en betrouwbaar. Nieuwe beweegbare bruggen kunnen direct met de standaard worden uitgerust. De Wantijbrug is in 2020 als eerste brug uitgerust met het 3B Bouwblok. Deze bestuurt alle dynamische functies in de brug. De signalering, afsluitbomen en brugvallen. Stapsgewijs zullen de andere bruggen volgen. De besturing van de Haringvlietbrug wordt de komende weken getest en afgerond.

Virtueel bedienen

Om de operators van Rijkswaterstaat wegwijs te maken met het bedien- en besturingssysteem heeft Yunex Traffic een opleidings- en trainingssysteem (OTS) gemaakt. Voor de Wantijbrug is dit onlangs opgeleverd. Het systeem maakt gebruik van de echte bediening- en besturingssoftware. Daaraan is een 3D-model van de brug toegevoegd. Voor de operators lijkt het net alsof ze de echte brug aan het bedienen zijn. Ze kunnen afsluitbomen laten openen en sluiten, zien auto’s over de brug rijden, fietsers die voor de afsluitbomen staan en schepen die komen aanvaren.

Veel scenario’s

Jurgen de Jong, technisch manager 3B Bouwblok Bruggen bij Yunex Traffic, over de voordelen van virtueel trainen: “Je kunt trainen op elk gewenst moment en je kunt veel scenario’s trainen. Daaronder ook gevaarlijke situaties zoals een auto die door de afsluiting rijdt of een voetganger die nog snel onder de afsluitboom door kruipt. Samen met Rijkswaterstaat hebben wij tal van scenario’s gebouwd. Desgewenst kunnen we altijd extra scenario’s toevoegen.”

Veilig trainen

De trainer die de opleiding begeleidt kan op een apart scherm het scenario manipuleren dat cursisten aan het oefenen zijn. Zo kan hij verschillende scheepstypen inzetten of de verkeersdrukte en weerssituatie aanpassen. Operators kunnen zodoende op een veilige manier de brug leren bedienen onder alle denkbare omstandigheden. Op spitsmomenten, als het rustig is op de weg, bij regen, wind en sneeuw.

Mobiel systeem

Aan deze efficiënte, veilige oplossing om operators te trainen heeft Yunex Traffic een half jaar gewerkt. Het is een mobiel systeem, dat door Rijkswaterstaat ook kan worden meegenomen naar beurzen. Rijkswaterstaat was aanwezig bij de afname en toonde zich tevreden. “Deze zomer gaan we het OTS voor de Haringvlietbrug opleveren”, aldus de Jong. “De generieke zaken die we nu al hebben opgezet, kunnen we hergebruiken. Dit geldt ook voor de vele 3D-modellen van onder andere schepen, voetgangers en auto’s die we hebben ingekocht. We hoeven er alleen nog het 3D-model van de Haringvlietbrug aan toe te voegen.”